ATOMKRAFT

NUCLEAR POWER

 

’’Det var ikke før radioaktiviteten var nedkjølt til nåværende nivå at livet på Jorden kunne oppstå. Det er min mening at vi nå holder på å skru radioaktivitetens klokke tilbake. Problemet er at vi ikke vil klare å overbevise menneskeheten om konsekvensene av dette før prosessen er blitt irreversibel.’’

Dr. Alice Stewart


 

 

 

 

Og den tredje engel blåste i sin basun;
og en stor stjerne falt ned fra himmelen,
brennende som en fakkel,
og den falt på tredjedelen av elvene
og på vannkildene.
Og stjernens navn er malurt,
og tredjedelen av vannene blev til malurt,
og mange mennesker døde av vannet,
fordi det var blitt beskt.

( Johannes åpenbaring, kap. 8, vers 9-10)


Det ukrainske ordet for malurt er Tsjernobyl

 

INNHOLD / CONTENT:

Dec.2000: A Cry for Help from Finland: Stop New Nuclear Power Plan!!!

Det første brevet fra Tsjernobyl våren 1986

Euratom-direktiv 96/2 gir grønt lys for atomavfall i forbruksvarer

Aug. 2000: Protest Against Designation of Nuclear as Sustainable Energy


Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu

 

 

Adresser og linker til relevante norske organisasjoner

 

Miljöförbundet Jordens Vänner, Sverige: www.mjv.se

Barsebäckoffensiv, Danmark: www.barsebäck.de

The Low Level Radiation Campaign: http://www.llrc.org/