BØKER - BOOKS

 

Bokhyllen er den stige hvorved du kan blive din overmanns lige.

Henrik Wergeland

 

 

I begynnelsen var Ordet, - senere kom Gutenberg ...

Spørsmålet er all kunnskaps begynnelse. Theaitetos

Bøkene må mennesket takke for det meste av sin viden, de er hele vår erfaring i komprimert form. Men de er like meget vår befrielse fra hva vi vet. Jakob Paludan

Å elske lesning er å bytte ut de stunder av kjedsomhet som en har i sitt liv, med stunder av nytelse. Montesquieu

Lærdom er en skatt som følger sin eier overalt. Kinesisk ordtak

 

 

INNHOLD / CONTENTS:

April 2002: Harald Bjørke: Fredens vei

Terror: Stories that help children cope

Edith Durham: "The Burden of the Balkans" (London 1905) 331 pages

World Voices: "Har du 2 sekunder?"

Nå har den kommet på norsk: "Hvem sa at fred er umulig?"

Harald Bjørke: Samvittighet som veileder; om boka "Peace is possible"

Harald Bjørke: "Lys i mørket", eller: "Budbringere fra det 20. Århundre"

Harald Bjørke: Engelen Pyr

Reza Hukanovic: Helvetes tiende port

Tore Hamsun: "Mannen fra havet"

Alexander King og Bertrant Schneider: "The First Global Revolution"

Gottholdt E. Lessing: "Natan den vise"

Eva Nordland: Gruppen som redskap for læring

Eva Nordland: Skritt på en vei

Adi Roche: "Barn av Tsjernobyl"

Voltaire: Avhandling om toleranse


Til forsiden
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu

 

 

Mens abstrakte formaninger og moralbud ofte virker mot sin

hensikt, vil biografiske fortellinger om store personligheter som

regel være et sant tryllemiddel. Disse forbilder tvinger ikke, men

vekker den idealkraft som slumrer i et hvert ungt menneske.

Hans Rudolf Niederhäuser

 

Det fans en verden med djupare tanker, vakrere landskaper, større

og klokere mennesker enn der han nå ståka omkring, og denne

verden kunna han finne i bøkene.

Johan Bojer

 

Den som eig ein hage og ei boksamling, manglar ingenting.

Cicero


 

En viktig bok for alle som ønsker og/eller arbeider for fred:

"HVEM SA AT FRED ER UMULIG?"

2004: snart oversatt til 12 språk

Gå videre hit før du bestiller:

http://www.peaceispossible.info/