FREDSARBEID - APPELLER -KAMPANJER

PEACE WORK - APPEALS - CAMPAIGNS

Kate Kollowitz: "Såkorn må ikke knuses"

 

 

 

When will it appear, the sunrise of that day

when humanity will turn itself to light of Truth,

when the appeal of those who are helping

is finally heard and their words are enacted?

But come what may! I intend to strive

as though the time were already here!

Zarathustra, 600 B.C.

 

INNHOLD/CONTENT:

DECIDE TO NETWORK

April 20, 2002: Don Hazen, AlterNet: US Anti-war Protests Overwhelm Expectations

En viktig bok for alle som ønsker og/eller arbeider for fred:

"HVEM SA AT FRED ER UMULIG?"

2004: snart oversatt til 12 språk

Gå videre hit før du bestiller:

http://www.peaceispossible.info/


Appeller og kampanjer/Appeals and Campaigns:

Haag-konferansen 1999

"MANIFEST 2000": Nobelprisvinnernes appell for verdens barn

EarthAction: For en "alltid beredt" FN-styrke

Proposal to the Millenium Forum 2000: A Global Nonviolent Peace Force


Fredskultur/A Culture for Peace:

Grete Møller: "Fra voldskultur til fredskultur"

UNICEFs Anti-krigsagenda


Fredspriser:

Right Livelihood: Om Jacob von Uexkull og den "Alternative Nobelprisen"


Militæret/sikkerhetspolitikk:

30.6.00: Brev til forsvarsmin. Godal vedrørendebasepolitikk, skytefelt og reindrift

14. juni 2000: Til Stortinget: Forslag om "skatt for fred"


Lokale tiltak:

Kvinner for fred, Ytterøy gjør sitt for freden

 


Til forsiden / Back to front
Epost:
tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu

 

 

Klikk her for

adresser og linker til relevante norske organisasjoner

 

Internationale linker:

Campaign Against Arms Trade: http://www.caat.demon.co.uk/

Den danske "netavis" for fredsfolk: www.fred.dk

FOR Witness: http://www.forusa.org

War Resisters´ International: http://www.gn.apc.org/war-resisters/

War Resisters League: http://www.nonviolence.org/wrl

EarthAction: http:// www.earthaction.org