MILITÆRNEKTING - DESERTERING

 

Verden betaler 100 dollar for å lære et barn å lese, - og senere 7800 dollar om året for å lære det å skyte (UNESCO)

To commemorate men & women conscientious objectors to military service all over the world & in every age this Stone was dedicated on 15 May 1994, International CO Day.

TO ALL THOSE WHO HAVE ESTABLISHED AND ARE MAINTAINING THE RIGHT TO REFUSE TO KILL.

Their foresight and courage give us hope.

Unveiled in Tacistock Sq London WC 1 by Sir Michael Tippett, President Peace Plegde Union.

 

 

"Tenk om de laget en krig og ingen kom...!!!"


 

Fra Militærnekterloven

§ 1. Er det grunn til å gå ut fra at en vernepliktig ikke kan gjøre militærtjeneste av noen art uten å komme i konflikt med sin alvorlige overbevisning, herunder at han derved tvinges til å bryte verdier som for haner av fundamental betydning og som er knyttet til bruk av masseødeleggelsesvåpen slik de kan påreknes brukt i dagens forsvar, fritas han for slik tjeneste i samsvar med reglene i denne lov.

Som vernepliktig regnes etter denne lov også utskrivningspliktig og heimevernspliktig.

Resten kan du lese på web-siden "Lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner":

http://www.lovdata.no/all/nl-19650319-003.html

 

INNHOLD:

November 2004: FREDSSKATT - et borgerlig initiativ

Januar 2003: Forslag til vedlegg til selvangivelsen

2. mai 2002: Fredrik S. Heffermehl: Det nye Forsvaret - Hva skal norsk ungdom dø for?

2. febr. 2002: Officers letter

Halfdan Rasmussen: Definitioner. Et anti-militaristisk dikt

Boris Vian: Herr President

Susan Giesen: Death is not always dying

FNs Flyktningskonvensjon og desertørene

Skatt for fred: et forslag til Stortinget

 


Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu

 

 

 

 

Adresser og linker til relevante norske organisasjoner

 

WAR TAX RESISTANCE: http://www.nonviolence.org/peacetax

Engasjerte buddhister: www.buddhistforbundet.no

Fra LINK nr. 5/1993:

SKATT FOR FRED - ikke for krig!