MILJØ - ØKOFILOSOFI

 

Vi eier ikke Jorden...

Vi har bare lånt den av våre barn...

 

 

"Dersom du setter Gud over og utenfor skaperverket, og tror at Han har skapt deg i sitt eget bilde, vil du logisk og naturlig også se deg selv som overordnet og motpol til dine omgivelser. Og ettersom du i dette forbeholder deg selv og dine artsfrender all sjel og tanke, vil du se verden omkring deg som sjel-løs, og således ikke berettiget til moralske og etiske vurderinger.

Dine omgivelser vil da fremstå som noe du kan utbytte. De som du vil føle samhørighet med og ansvar ovenfor vil være dine nærmeste venner og sosiale artsfrender, og du vil komme i opposisjon til andre sosiale grupperinger, andre raser, sjeleløse dyr og naturens planter.

Hvis dette er din vurdering av ditt forhold til Naturen, og hvis du samtidig har en avansert teknologi, vil dine sjanser til å overleve som art være som en snøball i helvete. Du vil stryke med, enten som en følge av de giftige avfallsproduktene fra ditt eget hat, eller ganske enkelt på grunn av overbefolkning eller matmangel. For verdens ressurser er endelige."

Gregory Bateson

 

INNHOLD:

Spar miljøet, bruk bildeleringene

Nordahl Grieg: Vand

Stein Jarving: Mennesket som truet dyreart

Tulle Elster: Vi er vår egen skjebnes arkitekter

Jean Giono: Mannen som plantet trær


Til forsiden / Back to front
Epost:
tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu