På Trappene

Møte- og aktivitetskalender for fred, solidaritet, miljø m.m.m.

Ønsker du å annonsere her, send en mail til:

tulle.elster@peacelink.nu

 

 

følg med på

U-LANDSTAVLA

Varslingstjeneste for alle interesserte i miljø- og Nord/Sør spørsmål


Redaktør: Anne Kathrine Tveide

Adresse: Internasjonal reporter, c/o SØRVIS, Boks 315, 4951 Risør

Telefon: 92 61 00 92 / 37 14 81 00 Faks: 37 14 81 80

E-post: mailto:ulandstavla@sorvis.no

http://www.reporter.no


Welcome to the Peace Academy newsletter!

The IPB Peace Academy newsletter

is a peace education service for the International Peace Bureau provided by

The Norwegian Peace Alliance

http://www.nowar.no/peaceacademy/calendar.html


Følg med på web-sidene til

FOKUS

FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLiNGSSPØRSMÅL

Paraplyorganisasjon for over 50 norske kvinneorganisasjoner

www.fokuskvinner.no

 


19.-21. november 2004:

Norges Fredslags h¿stseminar

"Voldelig konflikt vs. b¾rekraftig utvikling"

Tid: Fredag 19.11 kl. 17 til s¿ndag 21.11 kl. 13.30

Sted: Venstres Hus (2. etg.), M¿llergt. 16, 0179 Oslo

Krig og andre former for voldelig konflikt er i mange land og regioner det viktigste hinderet for menneskelig, sosial og ¿konomisk utvikling, og en Œrsak til omfattende milj¿¿deleggelser. Men sammenhengen gŒr ogsŒ andre veien: Milj¿¿deleggelser og manglende utvikling kan f¿re til krig og voldelig konflikt.

Norges Fredslags h¿stseminar 2004 tar for seg disse sammenhengene, bŒde generelt og med Midt¿sten som eksempel.

Vi gŒr ogsŒ videre og ser pŒ forskning og strategier om hvordan fredsbygging og b¾rekraftig utvikling kan integreres i praktisk arbeid, og hvordan frivillige organisasjoner i Norge kan sikre dette gjennom partnerskap med organisasjoner i s¿r.

Dette er noen av temaene som vil bli dekket:

Sammenhengen mellom voldelig konflikt, fattigdom og utvikling

"Human Scale Development" og grunnleggende menneskelige behov

Milit¾rt forbruk som hinder for utvikling, konvertering til sivile formŒl

Strategisk fredsbygging

Fredsbygging og konfliktsensitivitet

Fredsbygging og utvikling

Partnerskap mellom organisasjoner i nord og i s¿r

Midt¿sten: The impact of the Israeli-Palestinian conflict on ecological, economical and social development in the region - Non-violent action in the struggle against the occupation Ð and how outsiders can help.

Seminaret vil i hovedsak foregŒ pŒ norsk, men innledninger/diskusjoner/arbeidsgrupper med gjestene fra Midt¿sten vil foregŒ pŒ engelsk.

Seminaret gjennomf¿res med st¿tte fra UD/NORAD.

Pris: NFL-medlemmer: Gratis, eller kr 300 inkl. overnatting Ikke-medlemmer: kr 300, eller kr 600 inkl. overnatting

MŒltider: Lunsj l¿rdag og s¿ndag, samt kaffe-/tepauser, er inkludert i prisen.

Reisest¿tte: Det gis reisedekning for deltakere utenfor Oslo, etter billigste reisemŒte. PŒ grunn av begrenset budsjett, kan det bli n¿dvendig Œ begrense antallet deltakere som fŒr reisedekning, og da prioriteres de tidligst pŒmeldte.

Overnatting: Vi dekker overnatting for utenbys deltakere, mot et tillegg i deltakeravgiften pŒ kr 300. N¾rmere beskjed gis ved pŒmelding.

PŒmelding: For deltakere som skal ha reisedekning/overnatting, innen fredag 12.11 til nfl@chello.no eller tlf. 48 10 51 20. For andre, innen onsdag 17.11.

Deltakerantall: Maks 40, etter f¿rst-til-m¿lla-prinsippet.


 

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu