Tanker, innlegg og kommentarer i kjølvannet av angrepet på USA 11. september 2001

 

 

"HEVN ER VOLDENS PERPETUUM MOBILE..."

Bibelens "Øye for øye og tann for tann" fører til en

verden av blinde og tannløse."

Martin Luther King

New York 11. september 2001:

 

No man is an island,
entire of itself;
every man is a piece of the continent,
a part of the main;

if a clod be washed away by the sea,
Europe is the less,
as well as if a promontory were,
as well as if a manor of a friend´s
or of thy own were.

Any man´s death diminishes me,
because I am involved in mankind:
and therefore never send to know for whom the bell tolls:
it tolls for thee.

John Donne (1572 - 1631)

INNHOLD / CONTENTS:

10/12-01: Harald Bjørke: Utfordring til kristenheten!

22/11.01: Harald Bjørke: REALPOLITIKK og medmennesker i dag

12/11.01: Erik Cleven: Det finnes alternativer!

11/11-01: Bjørg Berg: Muslimsk ikkevoldsarmé

31/10-01: Norges Fredslag: Hevn og terror - eller innsats for en bedre verden?

22/10-01: Harald og Jan Bjørke: Terroristen og freden

14/10-01: "Krigen mot terrorismen - et ledd i militær globalisering?" - link til en foredragsserie fra Nei til nye NATO

14/10-01: Fredsmarsjen Assisi-Perugia - en fantastisk opplevelse, av Trine Eklund

23/9-01: Fredrik S. Heffermehl: STANS! Et åpent brev til utenriks-minister Torbjørn Jagland

15/9-01: Arne Hansen: Mail til Nyrup - NATO bør fravælge voldsspiralen

14/9-01: Harald Bjørke: KAMP MOT TERRORISME

14/9-01: Birgit Horn: Partnere, ikke herskere

13/9_01: Fredrik S. Heffermehl: Terrorangrep mot USA: Tid for å tenke seg om

"Natan den vise" - en aktuell bok fra 1779

9. juni 2001: Norges Fredslag: Situasjonen i Afghanistan

 

English / engelsk:

Peaceculture: Stories that help children cope

Tamim Ansary: Afghanistan

Terrorist Attacks on the US Before September 11 - 2001

PETITIONS in the aftermath of the tragedy

From ISRAEL - PALESTINE in the aftermath of the WTC tragedy

29/11-01: Robert Fisk: We are the Criminals Now

28/10-01: Black women against war. Three prominent Black women speak out against U.S. policies

23/10-01: Raise your voices...

19/10-01: Michael Renner
and Dick Bell:
A New Marshall plan? Advancing Human Security
and Controlling Terrorism

10/10-01: Anissa M. Bonziane: Most Muslims Don´t Want A World Run by bin Laden

2/10-01: Fredrik S. Heffermehl: Heading for a global police state?

Sept. 2001: RAWA, the Revolutionary Association of the Women of Afghanistan

21/9-01: Kofi Annan: Fighting Terrorism on a Global Front

18/9-01: Not in Our Son´s Name

18/9-01: Thich Nhat Hanh: All violence is injustice

12/9-01: Jonathan Power: American power has a price

11/9-01: Statement from the War Resisters League

11/9-01: The Terrorism Research Center: Special Statement

 

Deutsch / tysk:

Friedenskultur: Geschichten die Kindern Verarbeiten helfen

12/9-01: Luz María Destéfano de Lenkait: Mit Besinnung und Besonnenheit Eskalation der Gewalt verhindern

 

 

Verdens fattige: "I dag tilsvarer nettoverdien av verdens 358 rikeste mennesker den samlede inntektekten til de fattigste 45 prosentene av verdens befolkning - 2.3 milliarder mennesker."

James Gustave Speth, direktør for FNs utviklingsprogram 1996.


Noen veier bort fra en mulig 3. verdenskrig:

* Alle verdens land betaler sin gjeld til FN og bøyer seg for verdensorganisasjonens vedtak og resolusjoner!

* Alle verdens land ratifiserer Romatraktaten om opprettelse av en Internasjonal Krigsforbryterdomstol (ICC) i FN-regi, den eneste domstol som bør kunne dømme krigsforbrytere og internasjonale terrorister!

* At vi gjeninnfører begrepet ´solidaritet´, - på alle plan, men først og fremst i våre hjerter!

Ditt forslag / din kommentar / your comment

Send to / send til: tulle.elster@peacelink.nu


12 POINTS:

Alternatives to military action and the cycle of violence, destruction and death


Man kjemper ikke mot en skygge
Man dreper den med lys.

Leo Eitinger:
Min lærer i filosofi uttalte at et folks demokratiske utvikling er avhengig av dets informasjonsnivå.
Det første trinn er at hele befolkningen kan lese og skrive.
Det neste er at de forstår hva de leser/hører, nå også, får se.
Utviklingens tredje trinn er at de er i stand til å vurdere på en kritisk måte og å skjelne det viktige fra det uviktige, til å "abstrahere" og endelig danne seg sin egen mening på grunnlag av så allsidige og fullstendige informasjoner som mulig.Der alle er blinde
er den enøyde kongeEn beslutning er ofte et resultat av at man er blitt trett av å tenke. Brian Haart.


"Drømmen om en forenet verden - mot det fryktelige sløseriet som krig er, ligger dypt i alle menneskers hjerter, over alt..."

Woodrow Wilson, tidl. president i USA, da han fremmet forslaget om Folkeforbundet, FNs forløper"Den som skader eller dreper ett barn, plages av skyld resten av livet.
Den som skader og dreper tusener, slutter å drømme."You are building bridges.
Or else you are building walls.
It´s one or the other.


PĆ Chr. Michelsens institutts nettside fins kommentarer til terrorangrepene i USA:

http://www.cmi.no

Antikrigsnettverket i Norge sin hjemmeside:

http://aksjon.fix.no/krig/antikrigsnettverk.html

Nei til nye NATO:

http://ivajoha.home.online.no/nato/

Du finner flere linker inne på sidene...


HJELP

Millioner av barn er uskyldige ofre for krig i Afghanistan. De har aldri opplevd fred. De siste tre årene har de vært rammet av tørke. De siste ukers dramatiske hendelser har gjort situasjone enda verre.

Annethvert barn er underernært og mange lider av alvorlige sykdommer. Vinteren står for døren med temperaturer ned mot 25 minusgrader. Uten hjelp vil mange av barna ikke klare seg gjennom de kalde nettene.

Mens du leser dette, sender UNICEF fly lastet med medisiner, tepper og klær til regionen. Våre hjelpearbeidere og lokale partnere står på døgnet rundt for å hjelpe barna gjennom denne harde vinteren. Behovet er akutt og vi trenger din støtte for å lykkes.

For 350 kroner kan UNICEF gi 20 bebyer varmetepper. Det kan redde livene deres. For 150 kroner kan ett barn vaksineres mot seks dødelige sykdommer.

HJELP OSS Å REDDE DEM!

Konto nr. 15 (1644.04.09400) - Eller ring inn kr. 200 på tlf. 820 43 065

UNICEF Norge, Møllergata 24, 0179 Oslo. Tlf. 23157070 www.unicef.no


HJELP OFRENE I AFGHANISTAN

Ring 820 43 000 (100 kr.)

Bankkonto 10 (Tele-/Nettbank 8200.06.08331)

Redd Barna - Kirkens Nødhjelp - Norges Røde Kors


Muslim
Jewish
Christian

Prayer for Peace

O, God, you are the source of life and peace.
Praised be your name forever.
We know it is you who turn
our minds to thoughts of peace.
Hear our prayer in this time of war.
Your power changes hearts.
Muslims Christians and Jews remember,
and profoundly affirm,
that they are followers of the one god,
children of Abraham, brothers and sisters;
enemies begin to speak to one another;
those who were estranged
join hands in friendship;
nations seek the ay of peace together.
Strenghten our resolve to give witness
to these truths by the way we live.
Give to us:
Understanding that puts an end to strife;
Mercy that quenches hatred, and
Forgiveness that overcomes venegance.
Empower all people to live in your aw of love
Amen.

This prayer was sent to us on Oct. 10 2001 from Dragana and Steve Jovisevic, Igmanska 4 Belgrade Yugoslavia. Phone: 011/426-422 Fax: 011/426-422 E-mail: joviki@eunet.yu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til forsiden/Back to front
tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu