UKRAINA

 

Det er ikke noe klagekontor i Ukraina...

 

 

Menneskerettighetserklæringen artikkel 25:

1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.

 

INNHOLD:

Vinteren 2001-02: Minibuss ti barnehjemmet Petrovska v/Norges Fredslags Kvinnegruppe

Rapport fra påskebesøk i Antratsit 2001

Stadig flere barn til barnehjemmet...

Trine Eklund: Rapport fra en seminarrunde i Ukraina nov-des. 2000

Sjokkrapport fra ukrainsk ´landsby´ 7. desember, 1995

Krisehjelp til barnehjemsbarn


Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.n
u
http://www.peacelink.nu

 

 

Flateinnhold: 603.700 kvadratkilometer

Innbyggerantall: 50.853.000

Hovedstad: Kiev, 2,5 millioner

Største byer: Kharkiv 1,5 millioner, Odessa 1,1 millioner, Dnjepropetrovsk 1,1 millioner

Største etniske grupper: Ukrainere 72,7%, russere: 22,1%, jøder: 0,9%, hviterussere: 0,9%, moldover: 0,6%, bulgarer 0,5%, polakker 0,4%

Offisielt språk: Ukrainsk, men mange - særlig i øst, har russisk som morsmål.