hCa

HELSINKI CITIZENS´ ASSEMBLY

forum for en all-europeisk dialog!

 

 

Europa kan bare samles nedenfra ...

 

 

 

 

"Utsiktene til en bedre framtid er avhengig av at det finnes et internasjonalt fellesskap av medmennesker som, uten å tenke på egen politisk eller annen vinning, uten hensyn til grenser, politiske systemer og maktblokker, utenfor den tradisjonelle politikkens maktspill, ønsker å skape en virkelig politisk kraft ut fra et fenomen som gjøres til latter av maktens teknokrater; det fenomenet vi kaller vår samvittighet."

Vaclac Havel, Antipoliticka Politika, 1984

 

 

INNHOLD:

Hva er hCa?

July 2000: Bosnia´s hCa Youth Bulletin

October 1999: hCa-Georgia NGO report on Chechnya

June 1999: hCa Serbia Mission to Belgrade


Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu