November 2003:

BESTEMØDRE FOR FRED

RESPEKT FOR FNs MENNESKERETTIGHETER

Det er kunnskapen til folk flest som bestemmer hva slags samfunn vi skal få

 

 

Bestemødrene på Stortings plass besluttet i et møte 24. september 2003 med 11 mot 2 stemmer å avvikle de ukentlige utdelingene av løpesedler utenfor Stortinget hver onsdag formiddag i skoleåret. Bestemødre mot atomvåpen og vold blir derfor borte fra gatebilet i Oslo.

I dag, 20 år etter at noen entusiastiske bestemødre startet sin ukentlige virksomhet, mener noen av oss at det fremdeles står mye ugjort i arbeidet mot urett og for fred. Vi ønsker derfor å fortsette arbeidet.

Vi mener at bestemødre er en viktig ressurs i fredsarbeidet. Vi har erfaring for at især ungdom er glad for at vi deltar og sammen med dem tør å være synlige i aksjoner og demonstrasjoner. Vi har også lagt merke til at TV og aviser bruker oss bestemødre når det lages reportasjer fra demonstrasjoner og lignende.

Freds-, solidaritets- og andre organisasjoner vil være blant våre viktigste premissleverandører til innhold i det arbeidet vi skal drive med. Desto flere vi blir når vi starter opp i slutten av november, desto flere løpesedler vil vi greie å få ut til publikum.

Vi oppfordrer derfor andre "bestemødre" til å ta kontakt med oss.

Selv om vi bare er 5 "bestemødre" til å begynne med, regner vi med at flere kommer til etter hvert.

 

Skriv til oss!

Bestemødre for fred,

Bugge, Gøteborggata 1

0566 OSLO

e-post: khelvi@frisurf.no

 

 

 

Tilbake til forsiden

Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu