ATOMVÅPEN

NUCLEAR WEAPONS

 

 

GLEM ALDRI HIROSHIMA!

Don´t forget Hiroshima!

 

 

Vi må advare på nytt og på nytt, uavlatelig. Vi må ikke gå trett i våre anstrengelser for å gjøre verdens folkeslag, og fremfor alt deres regjeringer, klar over den veldige ulykke som de med absolutt sikkerhet fremkaller, dersom de ikke i bunn og grunn forandrer sin holdning til hverandre og sitt syn på fremtiden.

Vår verden trues av en krise hvis omfang tydeligvis ikke har gått opp for dem som har makt til å treffe store avgjørelser til godt eller ondt. Den frigjorte atomkraft har forandret alt, bare ikke vår egen tenkemåte. Derfor glir vi mot en katastrofe uten like.

Vi trenger en grunnleggende ny tenkemåte, dersom menneskeslekten skal fortsette å leve. Å gjøre noe med denne ny trussel er blitt vår tids mest påtrengende oppgave.

Fra en tale av Albert Einstein

 

INNHOLD / CONTENT:

Oslo den 25. oktober 2004: TRAKTATFESTET ATOMVÅPENFRI SONE

June 2, 2002: Arundhati Roy: Under the nuclear shadow

13/10-01: Kvinner for fred, Ytterøy: Vellykket demonstrasjon mot USAs rakettskjold

May 15, 2001: Nuclear Whistleblower Mordechai Vanunu Doctor of Honour

Hvem er Mordechai Vanunu?

6. maj 2001: Nynne Bjerre Christensen: For verdens skyld

28. april 2001: Ulla Røder: Et øjeblik i en Trident Ploughshares aktivists liv

March 18 2001: Arming the Heavens

June 2000: Re-thinking NATO´s Nuclear Policy

TATT AV VINDEN med NATOs uran-ammunisjon


Jan. 2001: Depleted Uranium (DU) A Post-War Disaster for Environment and Health (Contents and Preface):

Depleted Uranium: a by-procluct of the Nuclear Chain

Depleted Uranium: a by-product of the nuclear chain

Depleted Uranium weapons: Lessons from the 1991 Gulf War

Gulf War Veterans and Depleted Uranium

The next testing site for Depleted Uranium weaponry

Thoughts of the first British Gulf War Veteran found poisoned with Depleted Uranium

The health of the Iraqi People

Uranium pollution from the Amsterdam 1992 plane crash

Organisations involved in campaigns against Depleted Uranium


Åpent brev fra Den Norske Fredskomité foran OSSEs toppmøte i Istanbul 18-19. nov. 99

Knut Vidar Paulsen: ABM-avtalen og atomvåpenfrie soner

Fredrik S. Heffermehl: Hvor varmt velkommen, Clinton?

ABOLITION 2000: Global kampanje for å fri verden for atomvåpen

ABOLITON 2000: Din underskrift mot atomvåpen før 17. april 2000!

Aksjon_Trident 1999: "Opp med humøret - Ned med militæret"

22. oktober 1999: Tre kvinner frifunnet i atomvåpensak!!!


 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu

 

 

Fra en plakat fra 1983, laget av stiftelsen "Mennesker for fred", en stiftelse for reklamefolk mot atomvåpen:

"I Hiroshima,
30 dager etter at den
første atombomben ødela byen
og rystet en hel verden, dør folk fortsatt
på mystiskt og grusomt vis.Folk som over-
levde syndfloden, dør av noe ukjent jeg bare
kan beskrive som atompesten. Hiroshima ser
ikke ut som en bombet by. Den ser ut som om
et monster av en dampveivals har rullet over den og
mast den i stykker til den oppherte å eksistere. Jeg
skriver ned disse tingene så avbalansert som mulig i
håp om at de kan bli en advarsel til verden. På
stedet som er blitt det første offer for forsøk med
atombomben har jeg sett den fryk-
teligste og mest skrem-
mende maltrak-
tening gjen-
nom fire års
krig. Den
får de blitz-
bombede øyene i Stille-
havet til å ligne Edens Hage.
Ødeleggelsene er atskillg mer om-
fattende enn
noe fotografi
kan vise."

Rapport fra Hiroshima 5. september 1945
Wilfred Burchett
Krigskorrespondent for Daily
Express og det første øyenvitne til
Hiroshimabombens ødeleggelser.

Sammenlignet med dagens atomarsenal var Hiroshimabomben en "minibombe" på ca. 15 kgtonn TNT.


Adresser og linker til relevante norske organisasjoner

 

Internationale linker:

IALANA International Organization of Lawyers Against Nuclear Arms:
IPPNW International. Physicians for the Prevention of Nuclear War:
Abolition 2000:

http://www.napf.org/abolition2000/index.html

Trident Ploughshares:

http://www.gn.apc.org/tp2000/