GLOBALISERING - ØKONOMI - DEMOKRATI

 

 

"I dag tilsvarer nettoverdien av verdens 358 rikeste mennesker den samlede inntekten til de fattigste 45 prosentene av verdens befolkning - 2.3 milliarder mennesker."

Kilde: James Gustave Speth, direktør for FNs utviklingsprogram.
International Herald Tribune 23. august 1996.

 

 

 

IKKE LETT!

"Det har ikke vært lett å skape et økonomisk system som har klart å produsere 358 dollarmilliardærer samtidig som det har fratatt 2.3 milliarder mennesker absolutt alt. Det har krevet en langvarig og innbitt innsats fra hærskarer av økonomer, advokater og politikere på kapitalinteressenes lønningslister å utforme og gjennomføre et slikt system. Det vil kreve en like innbitt innsats fra det sivile samfunn å utforme og få på plass et økonomisk system som støtter økonomisk rettferdighet og et bærekraftig miljø."

David Korten, When Corporations Rule the World, London, 1995.

 

I klassikeren "The Greening of America" (1970), skrev Harvard-professoren C.A. Reich: "Manglene kunnskap om virkeligheten er årsak til all maktesløshet. Det vi ikke forstår kan vi ikke kontrollere. Og når vi ikke fatter hvilke krefter, strukturer og vurderinger som styrer våre liv, vil disse ubønnhørlig ta kontrollen over oss.

 

 

 

INNHOLD/CONTENT:

Hekta på penger? Behandling nødvendig.

CHARTER 99. The Charter for Global Democracy

Yoshikazu Sakamoto: Globalt demokrati (The Global Context of Democratization)

Virginia Rasmussen og Mary Zepernick: Nytenking omkring globalisering og multinasjonal makt.

Jeremy Seabrook: Globalisererne har "stjålet" internasjonalismen

July 21st 2000: One Day to Net the Debt

Globale prioriteringer

 

Adresser og linker til relevante norske organisasjoner

SLUG - Slett u-landsgjelden: http://www.forumfor.no

FIAN-Norge: www.fian.org

Global Exchange: http://www.globalexchange.org/

Initiative Against Economic Globalisation: http://inpeg.ecn.cz

Institute for Economic Democracy: http://www.slonet.org/~ied/frthoz.html

International Centre for Trade and Sustainable Development:

http://www.ictsd.org

Jubilee 2000 Coalition: http://www.Jubilee2000uk.org

People for Free Trade: http://www.fairtrade.asn.au

Reclaim Democracy: http://www.reclaimdemocracy.com

The World Bank: http://www.worldbank.org

Whirled Bank Group: http://www.whirledbank.org

Survivla: http://www.survival-international.org

 

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu

 

PENGEHANDLERNES ALIS I EVENTYRLAND

La oss et øyeblikk leke at vi er Alise i eventyrland og at vi blir belært av den overvektige Hjerterdronningen (som her representerer pengehandlerne i det globale økonomisystemet) om de frie markedskreftenes fortreffelighet.

- Jeg kan ikke tro det!´sa Alise.

- Kan du ikke det? sa dronningen med medlidende stemme. - Prøv igjen. Trekk pusten dypt og lukk øynene.

Alise lo. - Det er ikke noe vits i å prøve, sa hun. - Man kan bare ikke tro på umulige ting.

- Du kan ikke ha øvd deg noe særlig, sa dronningen. - Da jeg var på din alder, øvde jeg på slikt halvannen time hver dag. Ja, det var dager da jeg klarte å tro inntil seks umulige ting før frokost.

Dronningen, som taler pengehandlernes sak, tror ikke selv på umulige ting. Men det passer både henne og dem at vi skal gjøre det. Og stort sett er vi slaver av det verdenssynet hun representerer, slik at livet sjelden blir bedre (men veldig ofte adskillig verre) enn et Mad Hatter´s teselskap.

Sakset fra Right Livelihoods blad Cornerstone No. 7/97