HAAG-KONFERANSEN 1999

The Hague Conference 1999

 

 

THE HAGUE APPEAL FOR PEACE

http://www.haguepeace.org

klikk på "Get involved" og "Calendar" for oversikt over saker som

skjer internasjonalt


"TIME TO ABOLISH WAR"

 

INNHOLD:

The Hague Conference: Ten Fundamental Principles for a Just World Order

Oppfølging av Haag-konferansen i Norge

Uttalelse fra Haag-konferansen for fred og rettferdighet i Jugoslavia, Haag 11-15. mai 1999

The Global Campaign for Peace Education

May 11 2000: The Hague Appeal for Peace One Year Anniversary

12-15 Oct. 2000: World Conference in Paris


 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu

 

 

Haag-appellen for fred 1999

Etter hvert har menneskene tatt avstand fra slaveri, kolonivelde og apartheid. La det 21. århundre bli det første uten krig!

Når konflikter oppstår - selv med vår beste vilje kan vi ikke unngå det - la oss lære å 1øse dem uten å ty til vold. Tiden er inne til å fullføre arbeidet fra Fredskonferansen holdt i Haag for ett hundre år siden.

La oss gienopplive den storslåtte visionen om generell og fullstendig nedrustning. Den fylte menneskene med et lysende håp like etter den annen verdenskrig, men ble glemt igien. Nå kreves nye strukturer for fred og en fundamtentalt styrket internasional verdensorden.

Helt konkret, la oss molibisere den moralske og politiske vilie til å gjøre det som våre ledere vet må gjøres, men ikke kan få seg selv til å giennomføre.

* styrke menneskerettighetene og institusionene som skal verne dem.

* styrke mekanismer for fredelig 1øsning av konflikter. Avskaffe våpen handel, eller i det minste redusere den til nivåer som er forenelige med forbudet mot angrepskrig, nedfelt i FNs Charter.

* avskaffe atomvåpen, landminer og alle andre våpen som er uforenlige med menneskerettighetene i krig.

* benytte de enorme ressurser som vil bli frigiort ved en slutt på våpenkappløpet, til å bedre menneskers kår og utrydde all fattigdom.

La oss forfølge disse målene og med fasthet ta de gienstående skritt for å avskaffe krig og erstatte maktens rett med rettens makt.