INNHOLD:

 

The full Congress Report from Lillehammer ´96: 41 artikler, 180 sider: "Educating for Human Rights - From Vision to Reality"Sept. 2002: Referat fra Årsmøtet 2002

2002:Årsmøtet i Norge: 15.-18. august

Okt. 2001: Trident Ploughshares - representeret af Ulla Røder, Angie Zelter og Ellen Moxley har fået Right Livelihood Pris

Sept. 2001: Tanker, innlegg og kommentarer i kjølvannet av terroristangrepet på USA 11. september 2001

Sept. 2001: Birgit Horns kåseri om"Skålen og sværdet" av Riane Eisler. Kultur-historie i et nyt kønspolitisk perspektiv

Sept. 2001: Birgit Horns kåseri om"Skålen og sværdet" av Riane Eisler. Kultur-historie i et nyt kønspolitisk perspektiv (kortversjon)

30. augusti 2001:Maj Britt Theorin: Bidra med kvinnor- Inte militarisering av EU!

Årssamling 2001: referat

6. maj 2001: Nynne Bjerre Christensen: For verdens skyld

28. april 2001: Ulla Røder: Et øjeblik i en Trident Ploughshares aktivists liv - Forsøg på at nedruste Vanguard Trident u-båden

27. februar 2001: Kvinner i Svart en av seks som i år får Millenium kvinnepris

February 6, 2001: This happened in Tel-Aviv last weekend...

Dec.2000: A Cry for Help from Finland: Stop New Nuclear Power Plan!!!

Trine Eklund: Rapport fra en seminarrunde i Ukraina nov-des. 2000

UN-Conference on the Roles of Men and Male Values

Hemmelig EU-direktiv gir grønt lys for bruk av resirkulert atomavfall i forbruksvarer!

TRE KVINNER VANT OVER TRIDENT: Ulle Røder, medlem av Nordiske Kvinners Fredsnettverk, blant de frikjente i atom-demonstrasjon

Referat og uttalelser fra Årssamling 2000

2000: Five Years after Beijing - Progress and Drawbacks

 

 

NORDISKE KVINNERS FREDSNETTVERK

ble opprettet 6. august 1988 på Nordisk Forums Kvinnekonferanse i Oslo. Nettverket har siden fungert som et feministisk nettverk med mange tråder og forbindelseslinjer mellom enkeltpersoner og grupper i de nordiske land.

En årlig nordisk nettverkssamling går på omgang i de nordiske land.

Nettverkets hovedparole er

"NORDEN SOM FREDS-ZONE"

Det landet som holder årsmøtet, sender ut innbydelse til kontaktpersonene, som så for hvert land distribuerer til sine medlemmer. Utgitene ved det inkluderes i årsmøtebudsjettet.

KONTAKTPERSONER:

DANMARK
Helga Berg
Sejbjerg 18
7620 Lemvig
Tlf.: (+45) 9789 1691
e-mail:
helga.berg@tele2adsl.dk

NORGE
Regine Steinvik, 7629 Ytter┐y

tlf.: +47 7408 9953 Mobil: 970 34 665 e-mail: azuraro@online.no

SVERIGE
Birgitta Lindskog
Olvonvägen 59
44277 Romelanda Kungälv
Tlf. (046) (0)303 223826
e-mail: birgittalindskog@hotmail.com

Kerstin Liljedahl
Frodegaten 23 B
75325 Uppsala
Tlf. (046) (0)18 130641
e-mail: kerstinliljedahl@hotmail.com

Nordiske Kvinners Frednettverks hjemmeside:

http://www.peacelink.nu/NV/index.html

Siden vedlikeholdes av Tulle Elster, Bentserødveien 95, 3234 Sandefjord, Norge, tlf. & fax: (047) 33473875.

Stoff til siden mottas pr. post, telefon/fax og/eller e-mail:

tulle.elster@peacelink.nu


Klikk her for:

Adresser og linker til relevante norske organisasjoner

Og her for:

Adresser og linker til internasjonale kvinne-fredorganisasjoner

For mer om kvinner på peacelink:

../KVINNER/index.html

 

 

 

 

 

 

Kort oversikt over tidligere årssamlinger med tema:


Noen av de vel 60 deltakerne på Nordiske Kvinners Fredsnettverks årssamling i Stockholm 1997, som samlet kvinner fra Danmark, Norge, Sverige, Litauen og Ukraina.

1988: Oslo Universitet, Blindern. Opprettelse av Nordiske Kvinners Fredsnettverk på den nordiske kvinnekonferansen "Nordisk Forum ´88"; for samarbeid om å bygge "Norden som fredssone".

1989: Kvinneuniversitetet på Løten, Norge. Tema: Opprustningen til havs, med fokus på Nord-Atlanteren.

1990: Trondheim, Norge. Planlegging av "Aksjon Nordlys" - mot NATOs landsettingsøvelse i Trøndelag.

1991: Fredsstationen, Helsingfors. Ti års jubileum for Nordiske Kvinners Fredsmarsj København-Paris 1981. Tema: Gulf-krigen. Nordiske våpensalg til den begynnende krigen i Jugoslavia.

1992: København, Danmark. Else Hammerrich. "Det gir meg håb...", en positiv seanse.

1993: Skeppsholmen folkhögskola, Stockholm. Tarja Cronberg: "Militær omstilling til sivil produksjon". Eva Nordland: "Empati - vår egen og barnas". Eva Moberg: "Mannsrollen i forandring"

1994: Åbo, Finland - den 2. nordiske kvinnekonferansen "Nordisk Forum ´94". Tarja Cronberg: "Køb russisk!" - om omlegging fra militær til sivil industri. Randi Jensen: "Landminer må forbys". Berit Ås m.fl.: "EU er ikke veien til freden".

1995: Sandefjord, Norge. Else Skjønsberg om sin nye bok "Omsorgsrasjonalitet - fremtidens fornuft?". "Aksjon Slett U-landsgjelda". "Skatt for fred". "Fredsfond".

1996: Rebild, Danmark: Else Hammerich: "Fredelig konfliktløsning". Tanya Tkachenko: "Kvinner for fremtiden", et kvinneprosjekt i Ukraina.

1997: Skeppsholmen, Stockholm. Tema: "NATOs utvidelse mot øst". Styrk OSSE og FN, spre og støtt Haag-appellen og Nobelpristagernes appell til FN for et tiår for fredskultur. Kampanjen "Abolition 2000" for avskaffelse av atomvåpen.

1998: Kvinneunionens lokaler, Helsingfors Tema: Per Isdal: "Vold mot kvinner, et helseproblem, et menneskerettighetsproblem, - og et mannsproblem". Samarbeid med kvinner i Baltikum og Ukraina.

1999: Sandefjord, Norge. Eva Nordland: "Fredskultur". Grete Møller: "Ploughshare og sivil ulydighetsarbeid. Debatt: "NATO og bombingen av Serbia.

2000: Sindal, Danmark. (Klikk på referat over til venstre)

2001: Gillingegården ved Stockholm. Sverige

2002: Heggedal v/Asker utenfor Oslo (for info. se over t.v.)

2003: Avlyst pga. manglende påmeldinger

2004

Torsdag d. 6. maj - søndag d. 9 maj
på vandrerhjemmet Dan Hostel i Frederikshavn.
Prisen blir 300 d.kr. pr. døgn, ialt 900 d.kr.

Program:

6. mai: Innsjekking på ettermiddagen. Etter middag: "Siden sist - Hva nu?" Hver og en har ordet. Film og aftentur.

7. mai: Birgit Arrenakke og Bodil Honoré: Beretninger fra Human Rights March i Israel/Palestina. Kl. 14: Marina Jakobsen: "Nødvendigheten av systematisk fredspedagogikk". Aften: Film og mer om Human Rights March.

8. mai: Kl. 10: Annelise Ebbe: "Trafficking - handel med kvinner." Ettermiddag: Oppsamling på "Siden sist" og "Hva nu?" Årsmøte i Nettverket og i Kvinner for fred DK. Aften: Manifestasjon i Frederikshavn.

9. mai: Formiddag: presseuttalelser, resolusjoner, hilsener m.m. Oppbrudd før lunsj.

Tilmelding:
til Helga Berg, Sejbjerg 18, DK 7620 Lemvig tlf. 0045 / 97891691 e-post: helga.berg@tele2adsl.dk

Er du sent ute, kan du naturligvis på egen hånd kontakte vandrerhjemmet direkte i håb om at der er plads(www.iyhf.org)

 

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu